Üyelik formunu eksiksiz vegeçerli olarak dolduran herkese üyelik hakkı sağlanır.

     Üye kendisine ait olmayan bilgileri kullanamaz.Geçerli ve aktif olan bir eposta adresi bildirilmesi zorunludur. Üye, kayıtesnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlışolmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder.

     Üyelerin verdiği bütün bilgiler, gizlilikprensipleri çerçevesinde gizli tutulur.

     Sitemizden kredi kartı (Visa, MasterCard) ya dabanka havalesi ile alışveriş yapılabilir. 7 Gün içinde havalesi yapılmayansiparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiğian değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığıveya havalenin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır.

     Alışveriş sitemizden tüm siparişlerinizi,yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir.Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiştir. KDV oranlarıkitapta %8, dergide %1, müzik, video, kargo için %18, fiyatlara KDV dahildir.

     Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyatyanlışlıklarından Ofis Reklam ve Danışmanlık sorumlu değildir. Hatalarındüzeltimin de kriter ürünün piyasa fiyatı ve o kategoride veya benzer ürünlerdeuygulanan indirim ve fiyat politikası geçerlidir.

     Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıylataraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç vesorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunlarızamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabiiafet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt,üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabuledilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumuderhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasındatarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi birsorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devamederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

     ÖN SİPARİŞTE satın alınan ürünler; ürün detayındabelirtilen tarih itibari ile sevk edilmeye başlanacaktır. ÖN SİPARİŞ ve NORMALStoklu ürünler ile birlikte satın alındığında ÖN SİPARİŞ'teki ürün tarihigeldiği zaman birlikte sevk edilecektir. ÖN SİPARİŞ'teki ürün sevk tarihiherhangi bir sebepten dolayı gecikme durumu yaşandığında ya da herhangi birsorunla karşılaşıldığında size bu konu hakkında bilgi verilecektir. ÖNSİPARİŞ'teki ürün belirtilen sevk tarihinden önce stoklarımıza girdiğinde otarihten itibaren sevk edilmeye başlanır.

     
Ofis Reklam veDanışmanlı,k sattığı ürünlertüm sanal alışveriş sitelerinden farklı olarak birçok ürünü stoklarındabarındırmaktadır. Ancak sattığımız her ürünü stoklarımızda bulundurmadığımızdanyayınevi ve dağıtım firmalarından tedarik edilmektedir. Ürünler sitemizde veperakende satış kısmında sürekli değişiklikler göstermektedir, bu durumdastokta görünüp ancak elimizde bulunmayan ürünlerin tekrardan temin edilmeyeçalışılır. Ürün tedariki uzun sürecekse veya piyasada geçerliliğini kaybetmişsegönderilemez, bu durum size eposta veya telefon ile bildirilir. Yerinebaşka ürün almaz iseniz vereceğiniz hesap numarasına nakit (5TL nin altındaolan iadeler paket içerisinde ulaştırılabilir) ya da kredi kartınıza iadeişlemi yapılır. Sipariş edilen kitapların tedarik süreci 10 iş gününü geçmesidurumunda müşteri ücret iadesi isteyip siparişini iptal edebilir.

     Ürünlerin bulunamama durumunda sadece ürün bedelleriiade edilir. Bankalar tarafından uygulanan havale masrafları ile Ofis Reklam ve Danışmanlık’ın bir ilgisi yoktur. O yüzden havaleödemelerinizi bankaların Internet şubeleri ve ATM'ler üzerinden yapmanızıöneririz.
Gönderilemeyen ürünlerden dolayı kazandığınız haklar ve kazançlar geçerlidir.

     Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı Kargoile gönderilmektedir. Genelde 2-3 günde teslim edilmektedir. Küçük yerleşimbölgelerine (Mobil) haftanın belli günlerinde teslimat yapıldığından ürünler gecikmelive mobil ücreti dahil edilmektedir. Eklenen mobil ücretten Ofis Reklam ve Danışmanlık'ın bir ilgisi yoktur.

     Tahsilatla yani kapıda ödemeli siparişlerde, ürünbedeli + taşıma bedeli + tahsilat bedeli alınmaktadır. Sipariş onayları KimlikDoğrulama, Telefon ya da SMS şeklinde alınmaktadır. İşleme alınan siparişleringönderiminden sonra doğacak maddi sorumluluklar müşteriye aittir. Kargofirması, firmamız tarafından size bildirilen toplam bedeli sizden talepetmektedir. Bu bedel KDV Dahil ve Nakit olarak ödenmektedir. Kargo firması bututardan hariç sizden herhangi bir ücret talep etmemektedir. Teslim alınmayanpaketlerde, müşterinin sorumluluğunda olan; kargo gidiş – geliş ücreti vetahsilat bedeli bedeli müşteriden talep edilmektedir. Kargo firması paketimüşteriye teslim edemez ise, gidiş kargo ücretini, geliş kargo ücretini vetahsilat bedelini bizden talep eder. Bu durumdan dolayı kapıda ödemelisiparişlerde mükerrer ve aldatıcı siparişler müşterinin sorumluluğundadır.

     Paketlerinizin, alışverişiniz sırasında sizebelirtilen süreler içinde teslim edilmemesi durumunda iletişim formu ve e-postagönderebilirsiniz. Kargo Şirketi tarafımızdan ya da müşteri tarafından aranarakpaket takibi yapılabilir. Paket teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanıngörevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden; Teslimat sırasındahasarlı olduğunu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanaktutturulmalıdır. Daha sonra, tutanak firmamıza fakslanıp durum bir e-postaaracılığıyla bildirilmelidir. OfisReklam ve Danışmanlık, ürünüyeniden temin edip, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlayacaktır.


     Alıcı tarafından verilen hatalı siparişlerdendolayı, ürün değişimi veya iadesi 
OfisReklam ve Danışmanlık tarafındansakıncalı değilse değişimi yapılabilir. Ancak geliş – gidiş kargo ücretlerialıcıya aittir. Bizim tarafımızdan yapılan hatalardan dolayı kargo, gidiş –geliş ücreti bize aittir. Ancak hatalı ürünün maddi değeri kargo giderlerinedeğmeyecek bir tutarda ise ücret iadesi yapılır.

Teslim alınmayan paketlerde müşteri sorumluluğu:

     Müşteritarafından herhangi bir kusur belirtmeksizin paketin teslim alınmaması durumunda paketgeri iade olarak gelmektedir. Bu durumda kâr edilemediği gibi; Kargo Gidiş veGeliş masrafları, paketleme, faturalandırma vb. giderleri paket ücretindenkesilerek kalan ücret iade edilir. Satış işlemi gerçekleşmediği gibi kargo vediğer masraflar zarar konusudur.

     Müşteri,hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçegöstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkınınvar olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihindenitibaren malı geri almayı OfisReklam ve Danışmanlık'a taahhüteder... Yasal olarak düzenlendiği şekli ile, niteliği itibarıyla iadeedilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım veprogramlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için caymahakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürününambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartınabağlıdır. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesizorunludur. Bu belgelerin ve ürünün/ürünlerin Erdoğan Kitap DağıtımPazarlama'ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iadeedilir. Ancak, müşteri tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDVveya buna benzer yasal kesintiler müşteriye iade edilemez.

 
     
Ofis Reklam veDanışmanlık, yurtdışı siparişi almamaktadır.

     Müşteri, Internet sitesinde, sözleşme konusunuoluşturan tüm ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satışfiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkinbilgileri okuyup ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgilerdoğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul vebeyan eder. Ofis Reklam veDanışmanlık’dan alışveriş yapankişi yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edilip, teyitetmiş sayılır. Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Bir ürünün iadeedilebilmesi genel olarak aşağıdaki şartlara bağlıdır:

    Satın aldığınız ürünleritahrip etmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan, teslimtarihinden itibaren on dört (14) günlük süre içinde neden belirterek iadeedebilirsiniz.

    Kullanılmış, ambalajıaçılmış, tahrip edilmiş vb. şekildeki ürünler iade edilemez. Orijinal ambalajasahip ürünlerin iadesi, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

    İade edilecek ürününşirketimiz adına kesilecek bir iade faturası ile iade faturası düzenleme imkanıbulunmayan durumlarda, ürüne ait fatura ve sevk irsaliyesinin aslıyla birlikteiade edilmesi gerekmektedir. İade faturası ya da fatura ve sevk irsaliyesiasıllarının temin edilemediği durumlarda, bundan kaynaklanan KDV vb. maliyükümlülükler iade edilecek bedelden indirilir.

    Üründe ve ambalajındaherhangi bir yazı yazma, açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılmavb. durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiğiandaki hali ile iade edilememesi durumunda, ürün iade alınmaz ve bedeli iadeedilmez.

    İade şartlarına uygundurumlarda yapılan gönderimlerde taşıma masrafı müşteri tarafından ödenecektir.

    İadesi yapılacak olanürünler, siparişinizi size getiren kargo şirketleri tarafından bizeulaştırılmalıdır. Hasarlı ve arızalı ürünler, teslimat tarihinden sonra ilk 7gün içerisinde elimize geçtiği zaman ulaşım masrafı tarafımızdankarşılanacaktır. Aksi taktirde ulaşım masrafı müşterimize aittir.

    Sipariş edilenkitapların tedarik süreci 10 iş gününü geçmesi durumunda müşteri ücret iadesiisteyip siparişini iptal edebilir.